top of page

​夾治具、量具設計製造

         治具:設計將工件做導引、定位、夾緊及刀具導引,主要用於切削加工與裝配。
         夾具:將工件導引、定位、夾緊功能的裝置,可以用於切削加工、裝配與檢驗。
         量具:針對孔徑、軸徑、裝配,設計相關量測系統及量規。
電子原件折角治具

 • 抗靜電材質選用

 • 依客戶需求可設計特殊角位

 • 快速換模

 • 可設計同時折多個元件

預熱組立平台
 
 • ​熱壓配合時為避免溫度梯度相差過大,造成組立偏差
 • ​溫度控制25~120度
 • 可PID控制
各式夾治具設計
 
 • 高低差組裝平台
 • ​馬達轉子夾具
 • C型塊規
 • ​軸承壓合治具                                                                                                 
 • Robot 夾具
bottom of page